Obec přátelská rodině 2014 – výzva

11.11.2014 14:54

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny PSP ČR ve spolupráci s Asociací center pro rodinu, Sítí mateřských center a Svazem měst a obcí ČR vyhlašuje nový ročník soutěže "Obec přátelská rodině 2014". Podmínky, metodiku týkající se poskytnutí neinvestiční
dotace ze státního rozpočtu na rok 2015, přihlášku do soutěže a zásady hodnocení obcí v rámci akce najdete na webu MPSV na adrese: https://www.mpsv.cz/cs/19525

Uzávěrka: 31. 12. 2014

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.