OP VVV vyhlašuje výzvu pro mateřské a základní školy, a to v rámci zjednodušeného vykazování

07.07.2016 09:23

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) vyhlásil 23. 6. 2016 velmi žádanou výzvu pro mateřské a základní školy, která je zaměřena na podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování.

Mateřským a základním školám na celém území České republiky (včetně hlavního města Prahy) bude v rámci této výzvy rozděleno až 4,5 mld. Kč. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy očekává realizaci některé ze šablon až u 100 % českých škol. Výhodou šablon, se kterými již mají školy bohaté zkušenosti z minulého programového období, je především jejich jednoduchost, malá administrativní náročnost a také možnost dobře reflektovat potřeby školy. Školy si mohou vybírat ze šablon zaměřených na personální podporu (školní asistenti, psychologové, speciální i sociální pedagogové, chůvy pro mateřské školy), další vzdělávání pedagogických pracovníků, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské na základní školy, spolupráci s rodiči dětí a žáků nebo na extrakurikulární rozvojové aktivity pro základní školy. Mezi tyto aktivity patří např. čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti nebo doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Zdroj

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.