Operační program Životní prostředí - Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

08.01.2018 14:44
  • analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření
  • budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na celostátní úrovni, digitální povodňové plány
  • budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány

 

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.