Operační program Životní prostředí 2014 - 2020 pro podnikatele

01.12.2014 08:21

Operační program Životní prostředí (dále jen OPŽP) 2014-2020 s celkovou alokací 2,6 mld. EUR představuje pátý největší operační program, co se týká velikosti finančních prostředků poskytnutých pro Českou republiku. Tento program je určen širokému spektru zájemců. Kromě veřejnoprávních subjektů v něm mohou žádat i podnikatelské subjekty, obchodní společnosti ale i fyzické osoby.

Subjekty soukromého sektoru mohou získat dotaci z následujících oblastí podpory:

  • Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
  • Prioritní osa 3 – Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
  • Prioritní osa 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Více informací zde: https://dotacni-noviny.cz/operacni-program-zivotni-prostredi-2014-2020-pro-podnikatele-2/?utm_source=soukromy&utm_medium=email&utm_content=clanek1-1&utm_campaign=soukromy-11-2014

 

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.