OPZ: Vyhlášení výzvy na podnikové vzdělávání zaměstnanců

20.06.2016 14:31

Byla vyhlášena nová výzva na podnikové vzdělávání zaměstnanců - výzva č. 043 z Operačního programu Zaměstnanost.

Informace o výzvě:

 • Specifický cíl: Specifickými cíli výzvy č. 043 "Podnikové vzdělávání zaměstnanců " je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce a zvýšit adaptabilitu starších pracovníků.
 • Číslo: 043
 • Platnost od: 15. 6. 2016 8:30
 • Platnost do: 31. 8. 2016 17:00
 • Investiční priorita: 1.3 Adaptabilita pracovní síly
 • Prioritní osa: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
 • Operační program: Operační program Zaměstnanost
 • Programové období: 2014-2020
 • Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF – adaptabilita a rovné příležitosti
 • Typ výzvy: otevřená
 • Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. 7. 2016, 4:00 hodin
 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 8. 2016, 17:00 hodin
 • Oprávnění žadatelé: obchodní korporace (obchodní společnosti - v.o.s., k.s., s.r.o., a.s., e.s., e.h.z.s., družstva), státní podnik, OSVČ, právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené vlastním zákonem
 • Z výše uvedených oprávněných žadatelů jsou vyloučeny: školy a školská zařízení, zadavatelé, poskytovatelé a další subjekty působící v oblasti sociálního začleňování/sociálních služeb, ...

Míra podpory:

 • EU: 85%
 • Státní rozpočet: 0%
 • Žadatel: 15%
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500.000,- Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10.000.000,- Kč
 • Forma financování: Ex post

Výzva

Zdroj a více informací: ESFČR

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.