OPŽP - Další možnost ušetřit za energie ve veřejných budovách

04.07.2016 08:59

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR dnes vyhlašují další výzvu zaměřenou na projekty energetických úspor a lepší využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách. Dotace v celkovém objemu tří miliard korun pomůžou především městům a obcím významně snížit výlohy za energie ve veřejných budovách. Své žádosti mohou podávat od 1. září do 20. prosince 2016.

Nová výzva Operačního programu Životní prostředí se zaměřuje na projekty energetických úspor veřejných budov, a to realizací celkových nebo dílčích energeticky úsporných renovací a také zvýšením využití obnovitelných zdrojů energie včetně projektů využívajících takzvané energetické služby se zárukou (EPC). Dotaci mohou získat majitelé veřejných budov na území celé České republiky.

„Podpora energeticky úsporných opatření je důležitá zejména proto, že realizací těchto projektů dojde ke značnému snížení nákladů na provoz budov, což je nejen prospěšné vůči životnímu prostředí, ale znamená to i značnou finanční úlevu pro rozpočty měst a obcí," vysvětluje ministr životního prostředí Richard Brabec a dodává, že energeticky úsporné renovace budov hrají významnou roli také v boji proti klimatickým změnám. „Díky projektům podpořeným z OPŽP v oblasti energetických úspor veřejných budov v letech 2007 - 2013 jsme tak uspořili už více než 3,5 milionu GJ energie," doplnil ministr Brabec.

Finanční podpora je určena konkrétně na zateplení obvodového pláště budovy, výměnu a renovaci otvorových výplní, realizaci opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí. Podpořeny budou i projekty nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, projekty na výměnu zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW a projekty na využívání obnovitelných zdrojů energie.

„Zájem o dotace na energetické úspory veřejných budov je opravdu veliký. V předchozí výzvě jsme přijali 650 žádostí o podporu s celkovými náklady přesahujícími 7 miliard korun," komentuje výsledky předchozí výzvy ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman. „Díky intenzivní práci se nám podařilo spolu s MŽP vše připravit tak, abychom mohli výzvu vyhlásit v předstihu již na začátku léta. Žadatelé tak mohou už teď začít připravovat své projektové náměty. Posuzovat u nich budeme zejména konečné snížení spotřeby energie v budově, odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů nebo množství vyrobeného tepla z obnovitelných zdrojů," upřesnil ředitel Valdman.

Žadatelé, kteří podají svou žádost v rámci 39. výzvy, mohou současně čerpat zvýhodněný úvěr z Národního programu Životní prostředí, více na https://www.mzp.cz/cz/news_151203_SFZP_verejne_budovy . Na tyto úvěry Státní fond životního prostředí ČR vyčlenil půl miliardy korun a žadatelé díky nim mohou pokrýt až sto procent celkových způsobilých výdajů na jimi realizovaný projekt. Žádat o něj mohou až do konce roku 2016.

Žádosti o podporu budou přijímány elektronicky prostřednictvím portálu IS KP14+. Žádost je třeba podat včetně všech požadovaných příloh definovaných v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014-2020 .

Dokumenty k 39. výzvě

Zdroj: OPŽP

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.