OPZP - Vyhlášení výzvyč. 19 - PO5 Energetické úspory - SC 5.1. Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

02.12.2015 13:02

Výzva č. 19

PO 5 Energetické úspory

SC 5.1. Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Příjem žádostí: od 1.12.2015 - 15.4.2016

Typy podporovaných projektů a aktivit:

a) Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov, včetně projektů
realizovaných s využitím EPC:

  • zateplení obvodového pláště budovy,
  • výměna a renovace (repase) otvorových výplní,
  • realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. instalace fotovoltaického systému),
  • realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,
  • realizace systémů využívajících odpadní teplo,
  • výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn,
  • instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu TV.

b) Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebozařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, instalace solárně-termických kolektorů a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, pokud veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu.

Oprávnění žadatelé (příjemci podpory):
• kraje,
• obce,
• dobrovolné svazky obcí,
• organizační složky státu,
• státní organizace,
• veřejné výzkumné instituce,
• veřejnoprávní instituce,
• městské části hl. města Prahy,
• příspěvkové organizace,
• vysoké školy, školy a školská zařízení, školské právnické osoby

Více informací na: www.opzp.cz

 

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.