Podpora obnovy a rozvoje venkova 2014

03.12.2013 10:04
 

 

Rozhodnutím ministra č. 155/2013 ze dne 28. listopadu 2013 byly schváleny Zásady podprogramu 117D815 - PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA a výzva k předkládání žádostí o dotaci.

 

Žádosti je možné podávat kontinuálně, počínaje dnem 2. prosince 2013. Termín ukončení příjmu žádostí je 17. února 2014.

 

Žádosti lze podávat do níže vypsaných dotačních titulů:

 

  • Dotační titul č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku

  • Dotační titul č. 2 - Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci

  • Dotační titul č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova

  • Dotační titul č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci

 

Více informací naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-rozvoje-a-obnovy-venkova-2014

 

V případě Vašeho zájmu nabízíme pomoc se  zpracováním žádosti.

 

 

 

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.