Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2015

04.12.2014 09:22

Ministerstvo pro místní rozvoj rozhodlo, že chce formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi.

Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro každý ze tří dotačních titulů zvláť. obecně se však jedná o obce či svazky obcí.

Dotační titul č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
Dotační titul č. 2 - Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci
Dotační titul č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova

Žádosti je možné podávat od 1. prosince 2014 do 16. února 2015

Více informací zde: https://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-v-roce-2015

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.