Podpora pro odstraňování bariér v budovách pro rok 2014

03.12.2013 10:06
 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo dne 29.11.2013 výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na rok 2014 z podprogramu Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů.

 

Cílem podprogramu je zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách s pečovatelskou službou náležících do komplexních řetězců bezbariérových tras obcí a měst.

 

Žádost o podporu je možné podat do 17. února 2014. Příjemcem dotace je výhradně obec, jejíž záměry bezbariérových tras v podobě projektů byly schváleny Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny.

 

Více informací naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-pro-odstranovani-barier-v-budovach-pro-(1)

 

V případě Vašeho zájmu nabízíme pomoc se  zpracováním žádosti.

 

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.