Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů - PROGRAM POZASTAVEN!!!!!!

05.02.2014 14:49

  Vážení členové,

rozhodnutím ministra č. 8/2014 ze dne 28. ledna 2014 byly schváleny Zásady podprogramu 117D813 - Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů 2014 a výzva k předkládání žádostí o dotaci. Žádosti je možné podávat kontinuálně, počínaje dnem 5. února 2013. Termín ukončení příjmu žádostí je 31. března 2014.

Podpora obcím je poskytována jako systémová investiční nebo neinvestiční dotace (dále jen ”dotace”) na realizaci vybraných akcí, a to až do výše 70 % celkové výše skutečně vynaložených přímých nákladů akce. Dolní limit možné dotace ze zdrojů podprogramu činí 100 tis. Kč. Horní limit dotace činí 10 mil. Kč.

Podprogram je zaměřen na následující specifické cíle:

- podporu investic pro rozvoj podnikání,

- podporu výstavby, rekonstrukce a úprav obecních budov a zařízení sloužících pro veřejné služby,

- podporu úpravy veřejných prostranství, veřejné zeleně a obecní infrastruktury,

- podporu investic pro rozvoj cestovního ruchu - rekonstrukce nebo vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty, hygienických zázemí a parkovišť u sportovních nebo rekreačních zařízení a u atraktivit cestovního ruchu a zřizování informačních turistických center,

- podporu revitalizace nevyužívaných průmyslových a zemědělských areálů.

Více informací naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-rozvoje-strukturalne-postizenych-regionu-2


 

 
Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.