Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost

20.11.2017 10:27

Rádi bychom Vás informovali o vyhlášené výzvě  Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu

Specifický cíl:

Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce

Podporované aktivity:

 • provoz dětských  skupin
 • vybudování/transformaci a provoz dětských skupin

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 2. 11. 2017  10:00 hodin 

Ukončení příjmu žádostí o podporu do: 1. 2. 2018  10:00 hodin

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 3 roky (36 měsíců) 

Oprávněnými žadateli:

 • kraje, obce a jimi zřizované organizace
 • dobrovolné svazky obcí
 • poradenské a vzdělávací instituce
 • veřejné výzkumné instituce
 • nestátní neziskové organizace
 • profesní a podnikatelská sdružení
 • obchodní korporace
 • OSVČ
 • státní podniky
 • právnické osoby vykonávající
 • podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem
 • školy a školská zařízení
 • vysoké školy
 • OSS a jimi zřizované příspěvkové organizace   
 • sociální partneři                                                                                        

Bližší informace týkající se výzvy  naleznete na webových stránkách.

 

 

 

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.