Pokyny pro žadatele ke schváleným žádostem z 39. Řídicího výboru OPŽP

07.08.2014 08:14

Ministr životního prostředí Richard Brabec podepsal dne 5. 8. 2014 na základě doporučení 39. Řídicího výboru seznam schválených a zamítnutých žádostí a žádostí zařazených do zásobníku projektů v rámci OPŽP. Tuto schválenou podporu pro zlepšování stavu životního prostředí v ČR tvoří prostředky EU ve výši 3,148 mld. Kč, prostředky SFŽP ČR ve výši 222,792 mil. Kč a státní rozpočet kapitola 315 MŽP ve výši 139,693 mil. Kč. 

Zásobník projektů byl doplněn o další žádosti, které mohou být vyňaty za předpokladu, že do konce letošního roku proběhne realizace předmětu podpory.

Na jednání 39. Řídicího výboru bylo konkrétně schváleno 6 žádostí z L. výzvy (v PO 3 a PO 6), 1125 žádostí z LVIII. výzvy (podoblasti podpory 1.3.1, 2.2b a 2.2d, PO 4 a PO 6), 142 žádostí z LIX. výzvy (podoblasti podpory 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3) a 7 žádostí z LX. výzvy (oblast podpory 3.2).

Lhůta pro předložení všech podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace podle směrnice MŽP pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního programu Životní prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí ČR a státního rozpočtu České republiky - kapitoly 315 (životní prostředí; dále jen "směrnice") je stanovena na 6 měsíců od vydání registrace akce.

Celý článek https://www.opzp.cz/clanek/254/2355/pokyny-pro-zadatele-ke-schvalenym-zadostem-z-39-ridiciho-vyboru-opzp/

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.