Posledních 200 milionů na zlepšení přírody a krajiny z OPŽP 2007-2013. Příjem žádostí začíná zítra 2.6.2015

01.06.2015 15:58

„Dnes vyhlášená výzva je poslední šancí pro žadatele v končícím programovém období, kteří se svými projekty neuspěli v předchozích výzvách, protože nesplnili například formální náležitosti apod. Nyní mají příležitost své žádosti doplnit či opravit a požádat znovu o dotaci."

66. výzva je určena pro žadatele s projekty, jež podporují biodiverzitu, obnovu krajinných struktur, optimalizaci vodního režimu krajiny, regeneraci urbanizované krajiny a prevenci sesuvů, skalních zřícení a monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a také hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů, včetně zdrojů podzemních vod.

Příjem žádostí o dotaci začne už zítra, 2. června, a skončí 19. června 2015. Vzhledem ke krátké době na podání žádostí, bude možné některé vybrané přílohy doručit na Státní fond životního prostředí ČR až měsíc po ukončení příjmu žádostí.

Žádost musí zájemci o dotaci doručit na příslušná regionální pracoviště AOPK ČR do 16 hodin posledního dne výzvy. Pokud pošlou žádost poštou, je rozhodující datum a čas doručení a je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou. Podrobnosti o 66. výzvě najdete na této adrese.

Více informací ZDE.

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.