Poštovní spořitelna a Nadace VIA vyhlašují

31.03.2014 09:14

Regionální fond rozvoje

Program se zaměřuje zejména na nastartování nových aktivit, podporu čerstvých nápadů a probouzení dosud spících komunit, které nabízejí vyšší potenciál kvalitativní změny mezilidských vztahů.

Jaká jsou témata:

· podpora sousedských vztahů a pospolitosti.

Co můžete získat:

· grant až do výše 100 000 Kč

· bezplatné vzdělávání (účast na 3 seminářích).

Kdo může žádat:

nadace • nadační fondy • obce • obecně prospěšné společnosti • příspěvkové organizace • sdružení obcí • spolky (včetně původních bčanských sdružení)  účelová zřízení církví  charity a diakonie • ústavy

Uzávěrka pro odání žádostí o grant: 30. dubna 2014

https://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podpora-mistnich-iniciativ/regionalni-fond-rozvoje-2014


Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.