Přehled aktuálních výzev vyhlášených Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad

19.11.2013 13:37

Přehled aktuálních výzev vyhlášených Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad:

Výzva č. 41

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlašuje Výzvu č. 41 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013. Tato výzva je určena pro projekty v oblasti podpory 5.1 – Podpora implementace ROP SZ a 5.2 – Podpora rozvoje absorpční kapacity a publicity.

Výzva č. 42

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlašuje Výzvu č. 42 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013. Tato výzva je určena pro projekty v oblasti podpory 1.1 – Podpora rozvojových pólů regionu (IPRM I. – zónové).

Výzva č. 43

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlašuje Výzvu č. 43 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013. Tato výzva je určena pro projekty v oblasti podpory 1.1 – Podpora rozvojových pólů regionu (IPRM III. – tematické).

Výzva č. 44

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlašuje Výzvu č. 44 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013. Tato výzva je určena pro projekty v oblasti podpory 1.2 – Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst.

Výzva č. 47

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlašuje Výzvu č. 47 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013. Tato výzva je určena pro projekty v oblasti podpory 3.2 – Rozvoj dopravní obslužnosti regionu.

Výzva č. 48

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlašuje Výzvu č. 48 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013. Tato výzva je určena pro projekty v oblasti podpory 3.1 – Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu.

Výzva č. 49

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlašuje Výzvu č. 49 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013. Tato výzva je určena pro projekty v oblasti podpory 1.3 – Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů (oblast školství).

Výzva č. 50

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlašuje Výzvu č. 50 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013. Tato výzva je určena pro projekty v oblasti podpory 1.3 – Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů.

Výzva č. 51

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlašuje Výzvu č. 51 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013. Tato výzva je určena pro projekty v oblasti podpory 2.2 – Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury.

Výzva č. 52

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlašuje Výzvu č. 52 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013. Tato výzva je určena pro projekty v oblasti podpory 4.1 – Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu.

V případě Vašeho zájmu nabízíme pomoc se  zpracováním žádosti.

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.