Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2015

12.01.2015 10:43

Ústecký kraj na základě usnesení zastupitelstva Ústeckého kraje č. 30/20Z/2014 vyhlašuje Program na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování pro rok 2015 pro školy a školská zařízení.

Program se řídí „Zásadami pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje a záštit představitelů kraje.

Minimální výše poskytované dotace činí 10 000 Kč. Dotace bude poskytnuta na úhradu neinvestičních nákladů spojených s realizací projektu podle předložené žádosti. O každý předmět podpory žádá právní subjekt samostatně.

Žádosti je možné podávat do 27. února 2015. Maximální počet žádostí na jednoho žadatele jsou 3.


Žadatelem mohou být školy a školská zařízení v Ústeckém kraji bez ohledu na zřizovatele.

Předmět podpory:

  • . Začlenění programů specifické primární prevence do výuky (středně a dlouhodobá práce s kolektivem, skupinou, navazující aktivity, dlouhodobé programy primární prevence) – nikoliv jednorázová akce!
  • 2. Financování akreditovaného studia (250 hodin) k výkonu specializovaných činností prevence rizikového chování (v případě dvouletého studia: 1/2 studia, 1 rok) – hrazeno studium.
  • 3. Podpora vzniku a vzdělávání preventivních týmů škol – výjezd preventivního týmu (3-4 pedagogové z jedné školy), 2 noci, max. 250,- Kč/den/osoba (ubytování, strava) – pouze na akreditovaný program
  •  4. Vzdělávání celých pedagogických sborů v oblasti specifické primární prevence – lektorné (bez výjezdu).
  • 5.  Adaptační kurzy pro žáky, studenty (výhradně charakteru a náplně specifické primární prevence – hrazeno ubytování, strava a cestovné na max. 2 noci (max. 20 000,- Kč na školu) + hrazeno lektorné a preventivní aktivity při výjezdu (materiál pro využití volného času na kurzu a volnočasová náplň kurzu je neuznatelným nákladem!)
Více informací zde a na těchto internetových stránkách: https://www.kr-ustecky.cz/prevence-rizikoveho-chovani-v-usteckem-kraji-v-roce-2015/ds-      99729/archiv=0&p1=204451
Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.