Program Inostart se rozšíří na celé území České republiky

03.04.2014 10:51

Vláda schválila rozšíření Programu INOSTART - program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům, který byl připraven na základě Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou ve věci implementace "Programu švýcarsko-české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie" (Program švýcarsko-české spolupráce) podepsané dne 20. 12. 2007.


Program je zaměřen na podporu činnosti inovačních start-up podniků. Této skupině nejsou banky ochotny půjčovat peníze z důvodů krátké doby podnikání a rizikovosti inovativních projektů. Odstranění uvedené bariéry je v Programu řešeno tak, že z prostředků Programu švýcarsko-české spolupráce je podnikatelům poskytnuta podpora formou záruky, další podpora je jim poskytnuta formou poradenství souvisejícího s jejich podnikáním.

Hlavním cílem Programu je umožnit získání úvěrů k realizaci inovativních projektů začínajících podnikatelů, které jsou částečně zaručeny zvýhodněnou zárukou z finančních prostředků Programu švýcarsko-české spolupráce. Poskytnutý úvěr v rozmezí 0,5 - 15 mil. Kč je možno využít na financování aktivit, které jsou primárně potřebné k podnikání, tj. nákup hmotného a nehmotného, investičního a neinvestičního majetku, a na pokrytí provozních nákladů. Úvěry jsou zajištěny zárukou až do výše 60 % jistiny úvěru. Poskytnutím individuálního poradenství usiluje Program o podporu udržitelnosti projektů začínajících podnikatelů.

https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/program-inostart-se-rozsiri-na-cele-uzemi-ceske-republiky-48418.html?ctnew=pub&utm_source=mailing&utm_medium=email&utm_content=mailing_2014_04_01&utm_campaign=newsletter_pravidelny


Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.