Program Inostart

24.06.2014 14:52

Program je zaměřen na podporu činnosti inovačních start-up podniků. Této skupině nejsou banky ochotny půjčovat peníze z důvodů krátké doby podnikání a rizikovosti inovativních projektů. Odstranění
uvedené bariéry je v Programu řešeno tak, že z prostředků Programu švýcarsko-české spolupráce je podnikatelům poskytnuta podpora formou záruky, další podpora je jim poskytnuta formou poradenství souvisejícího s jejich podnikáním.

Hlavním cílem Programu je umožnit získání úvěrů k realizaci inovativních projektů začínajících podnikatelů, které jsou částečně zaručeny zvýhodněnou zárukou z finančních prostředků Programu švýcarsko-české spolupráce. Poskytnutý úvěr v rozmezí 0,5 - 15 mil. Kč je možno využít na financování aktivit, které jsou primárně potřebné k podnikání, tj. nákup hmotného a nehmotného, investičního a neinvestičního majetku, a na pokrytí provozních nákladů. Úvěry jsou zajištěny zárukou až do výše 60
% jistiny úvěru.
 Poskytnutím individuálního poradenství usiluje Program o podporu udržitelnosti projektů začínajících podnikatelů.

https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/program-inostart-se-rozsiri-na-cele-uzemi-ceske-republiky-48418.html?ctnew=pub&utm_source=mailing&utm_medium=email&utm_content=mailing_2014_04_01&utm_campaign=newsletter_pravidelnyZpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.