Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2017

24.01.2017 10:17

Ústecký kraj vyhlásil dotační program "Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2017".

Účel, na který mohou být finanční peněžní prostředky poskytnuty:

  • podpora stavebních a uměleckořemeslných prací souvisejících přímo se záchranou a obnovou ohrožených drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje, tj. hmotného kulturního dědictví, které není prohlášeno za kulturní památku ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů
  • drobné sakrální architektury: křížky, Boží muka, kapličky, výklenkové kaple, křížové cesty, smírčí kříže, kašny, zvoničky, pamětní nápisy, památky místního významu, apod.

Min. a max. výše dotace:

  • min. 30 000 Kč
  • max. výše dotace 70% z celkových uznatelných nákladů projektu
  • spoluúčast nejméně 30%

Žadatelem může být:

  • obec v ÚK, PO nebo FO působící na území ÚK s výjimkou PO, zřizovaných ČR nebo ÚK

Žádosti je možné podávat od 20.1. 2017 - 3.2.2017.

Zdroj a více informací zde.

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.