Program obnovy venkova 2017 - Ústecký kraj

24.01.2017 10:15

Ústecký kraj vyhlašuje dotační program pro obce do 2. tis. obyvatel Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2017. Podmínky programu naleznete v Pokynech pro žadatele.

  • podávání žádostí: 20.1.2017 – 26.2.2017
  • oblast podpory (1-5): OP 1 - obnova a rozvoj venkovské zástavby (zlepšení vzhledu obcí, úpravy a opravy objektů občanské vybavenosti, pořízení a obnova techniky -> venkovní multifunkční sportovní nebo volnočasová zařízení, kulturní zařízení, vybavení hasičských zásahových jednotek, hřbitovy a ohradní zdi, obvodové pláště a střechy obecních úřadů), OP 2 - chodníky a místní komunikace (opravy i výstavby, veřejné osvětlení – pouze v případě souběhu s rekonstrukcí nebo novou výstavbou rozvodů NN), OP 3 - zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady (pořízení techniky na údržbu zeleně, podpora pouze v obcích do 1000 obyvatel), OP 4 - podpora projektové dokumentace do Evropských fondů (zpracování dokumentace pro stavební povolení – zlepšení absorpční schopnosti malých obcí pro využití Evropských strukturálních a investičních fondů a národních dotačních programů), OP 5 - soutěž Vesnice roku 2017 (podpora aktivit podporující všestranný rozvoj obce – obnova, zlepšení či pořízení majetku obce, rozvoj kulturních, společenských či sportovních příležitostí v obci)

  • min. výše dotace: 20 000 Kč
  • max. výše dotace: dle oblasti podpory (OP 1 – max. 250 000 Kč, OP 2 – max. 350 000 Kč, OP 3 – max. 50 000 Kč, OP 4 – max. 50 000 Kč, OP 5 – max. 300 000 Kč)
  • intenzita podpory: OP 1+2 – obce do 500 obyvatel 75%, obce 501 – 1000 obyvatel 65%, 1000 a více obyvatel 40%, OP 3 – obce do 1000 obyvatel 75%, OP 4 – 50%, OP 5 – 90%
  • oprávnění žadatelé: OP 1,2,4 – obce do 2000 obyvatel, OP 3 – obce do 1000 obyvatel, které nežádaly v roce 2016, OP 5 – obce dle výsledků soutěže Vesnice roku 2017 -> všechny obce se musí nacházet na území Ústeckého kraje

Zdroj a více informací zde.

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.