Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2014

20.01.2014 11:31

 
 

Cílem programu je podpořit organizační a ekonomické podmínky k podnícení obyvatel venkova a samospráv obcí k tomu, aby se vlastními silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životního prostředí na venkově, udržování přírodních a kulturních hodnot venkovské krajiny a rozvoj ekologicky nezávadného hospodářství

Je zaměřen na oblasti podpory:

  1. Obnova a rozvoj venkovské zástavby - Cílem této oblasti podpory je zlepšení vzhledu obcí, zvýšení technické úrovně veřejných budov, zlepšení nabídky nekomerčních služeb, obnova památek, historických a kulturních pamětihodností.

  2. Chodníky a místní komunikace 

  3. Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady

  4. Podpora územně plánovací činnosti obcí

  5. Soutěž Vesnice roku 2014

Příjemci dotace mohou být u oblastí podpory 1-4, obce do 2 000 obyvatel. U oblasti podpory 5 – dle výsledků soutěže Vesnice roku 2014 v Ústeckém kraji. Každá obec může podat maximálně jednu žádost v OP 1 – 3, jednu do OP 4 a v OP 5 dle výsledů soutěže Vesnice roku 2014 v Ústeckém kraji.


 

Příjem žádosti je stanoven do 22. 2. 2014.


 

 
Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.