Program rozvoje venkova vyhlašuje 2. kolo příjmu žádostí

10.05.2016 08:39

Od 3. 5. 2016 mohou zemědělci podávat žádosti o podporu z 2. kola Programu rozvoje venkova 2014-2020. Dotace z něj jsou určeny například pro mladé zemědělce, na podporu agroturistiky, na obnovu lesů po kalamitách, technické vybavení dřevozpracujících provozoven nebo na vývoj nových produktů, postupů a technologií v zemědělské výrobě. Celková výše podpory ve 2. kole PRV dosahuje téměř 2,3 miliardy korun.

Z druhého kola Programu rozvoje venkova budou podpořeny činnosti, které zlepší postavení zemědělců, lesníků a potravinářů na evropském trhu. Zaměří bude i na projekty, které rozvíjejí vzdělávání, atraktivitu venkova pro jeho návštěvníky nebo zavádění prospěšných novinek v zemědělské prvovýrobě. Původně plánované 25% národní spolufinancování dotací se podařilo ministru zemědělství Marianu Jurečkovi navýšit na 35 %. Celkově tak vzrostl rozpočet Programu rozvoje venkova 2014-2020 z 83 miliard na 95,8 miliardy korun, což je nárůst o 12,8 miliardy korun.

V rámci 2. kola PRV tak Ministerstvo zemědělství mohlo o 150 % zvýšit podporu na vzdělávací a informační akce a o 67 % dotace pro zahájení činnosti mladých zemědělců. Většinu podpor již žadatelé dobře znají z předchozích let. Nově mohou žadatelé ve 2. kole PRV získat peníze na stavbu ochranných plotů kolem melioračních a zpevňujících dřevin a na výsadbu nových stromků v porostech náhradních dřevin v imisemi poškozených oblastech. Žádosti mohou zájemci podávat pouze přes Portál farmáře od 3. do 23. května 2016. Příjemci budou mít povinnost udržet projekt v chodu nejméně 5 let od doby, kdy dostanou dotaci. Do 13. června 2016 se žadatelé dozvědí, zda je jejich projekt zařazen jako doporučený nebo jako náhradník, tedy, zda je pravděpodobné, že jejich projekt získá dotaci.

Zdroj

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.