Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020

19.09.2016 12:24

4. vydání zpravodaje k Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 –2020 obsahuje informace o Výroční konferenci 2016, o výsledcích zasedání Monitorovacího výboru ve dnech 13./14. 9. 2016 a o usnesení k pozastavení příjmu žádostí v některých dotačních opatřeních.

Výroční konference 2016 – Přeshraniční spolupráce dobře funguje

  • V rámci Výroční konference Programu spolupráce prezentovali zástupci přeshraničních projektů z předchozího dotačního období 2007-2016 výsledky své práce či objasnili cíle nových projektů, které budou realizovány v současném dotačním období 2014 až 2020.  
  • Při exkurzi v místě společného projektu „Zelený most“ obcí Okrouhlá a Reichenbach v Dolní Lužici a také při prezentaci projektů v Centru pro vzdělávání a kulturu v Novém Oldřichově byly výsledky hmatatelné a viditelné.
  • Celkem se představilo 22 přeshraničních projektů, které návštěvníky lákaly k prohlídce a diskuzím s kooperačními partnery.
  • Přehled projektů naleznete zde.

Výsledek konference můžeme shrnout jednou větou: Česká republika a Sasko úspěšně spolupracují!

Přeshraniční region Česko - Sasko dále posiluje - schváleno 25 česko-saských projektů

  • Monitorovací výbor schválil na svém dvoudenním zasedání ve dnech 13./14. 9. 2016 v Novém Oldřichově 25 česko-saských projektů spolupráce. Evropská unie bude do těchto projektů investovat více než 27 milionů euro.
  • Těžiště tohoto Monitorovacího výboru tvořilo 15 projektů v oblasti přeshraničního přírodního a kulturního cestovního ruchu. Těmito projekty má být dlouhodobě upozorněno na rozličné možnosti trávení volného času ve společném příhraničí a má dojít ke zvýšení jeho atraktivity.
  • Další tři schválené projekty se zabývají vzděláváním a celoživotním učením. Zúčastněné instituce přispívají svými projekty k udržitelnému, pozitivnímu vývoji příhraničí díky lepším možnostem vzdělávání.
  • Velice různorodé jsou aktivity šesti schválených projektů přispívajících ke zlepšení institucionální kapacity veřejných institucí a zájmových organizací a k účinné veřejné správě. Kromě dalšího rozvoje jízdenek „Euro-Nisa-Ticket“ se projekty zaměřují na zvýšení bezpečnosti, česko-německou dobrovolnou službu a spolupráci v oblasti sportu.

Od začátku programu v červenci 2015 bylo Evropskou unií podpořeno již 70 přeshraničních projektů dotací ve výši cca 105 milionů eur.

Pozastavení příjmu žádostí v oblastech „Předcházení a management rizik“ a „Cestovní ruch / Přírodní a kulturní dědictví“

  • Monitorovací výbor rozhodl na svém zasedání v Novém Oldřichově o pozastavení příjmu žádostí v

           - Prioritní ose  1 pro všechna opatření

           - Prioritní ose 2 pro následující části Investiční priority 6c):

o    Intervenční kód 92: Ochrana, rozvoj a podpora veřejných turistických zdrojů

o    Intervenční kód 93: Vývoj a podpora veřejných turistických služeb

o    Intervenční kód 94: Ochrana, rozvoj a podpora veřejných zdrojů v oblasti kultury a kulturního dědictví.

K tomuto rozhodnutí došlo, jelikož disponibilní prostředky EFRR jsou již v uvedených oblastech zcela vyčerpány a ve Společném sekretariátu se nachází množství dalších žádostí ve zpracování. Žádosti podané po 14. 9. 2016 budou zamítnuty.

Ve všech ostatních prioritních osách / intervenčních prioritách Programu spolupráce mohou být nadále žádosti podávány. V případě dotazů týkajících se Programu spolupráce se prosím obraťte na příslušné kontaktní osoby v České republice a Sasku.

Zdroj: Zpravodaj SN-CZ

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.