Projekt CZECHEKOSYSTEM

16.05.2013 11:39

Agentura CzechInvest vyhlašuje dnem 2.4.2013 výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci projektu CzechEkoSystem, který je podpořen z programu PORADENSTVÍ. Na tuto výzvu je alokováno 128 mil. Kč.

Cílem projektu je zlepšení kvality a dostupnosti specifických pora-denských služeb zaměřených na přípravu projektů inovačních malých a středních podniků jako potenciálních příjemců rizikové-ho kapitálu pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Příjem žádostí bude zahájen dne 2. 4. 2013 a ukončen 31. 10. 2013.

Operační program Podnikání a inovace má pro podnikatele v ob-dobí 2007 — 2013 připraveno téměř 90 miliard korun.

Dokumenty projektu

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.