Projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“ – POVEZ

05.08.2014 14:57

Projekt umožní vybraným podnikům získat finanční příspěvky na vzdělávací aktivitu či rekvalifikaci svých zaměstnanců. Současně budou zaměstnavateli hrazeny mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání (až do výše 100%). Projekt "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců" bude realizován v období od 1. 12. 2013 do 31. 8. 2015, přičemž vzdělávací aktivity musí být ukončeny k 30. 6. 2015.

Projektu "POVEZ" se mohou účastnit zaměstnavatelé, kteří v meziročním srovnání nezaznamenali vyšší pokles tržeb než je 5%. Pokles tržeb se dokládá z výkazu zisků a ztrát (tzv. výsledovka) za poslední dvě
časově srovnatelná uzavřená účetní období (kalendářní či hospodářský rok). Celkové tržby = Tržby za prodej zboží (I.) + Výkony(II.) dle struktury výkazu u zisků a ztrát v účetnictví firmy (srovnání se posuzuje za IČO).  (porovnáte tržby a výkony běžného a minulého období)

"POVEZ" - manuál pro zájemce z řad zaměstnavatelů naleznete na stránkách
https://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/esf/projekty/podpora_odborneho_vzdelavani_zamestnancuZpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.