Průmysl 4.0 změní ekonomiku, na revoluci se musí připravit i školství

09.08.2016 07:53

Stereotypní manuální práci budou stále více zastávat stroje. Naopak vzroste poptávka po specializovaných technických profesích zaměřených na digitální technologie.

Zní to jako sci-fi, přesto tak má podle odborníků průmysl vypadat již za několik let. Plošná robotizace, nasazení umělé inteligence do řízení firem a hlavně napojení prakticky všech výrobků, ale i jejich součástek, na internet. Průmysl 4.0 má naprosto změnit výrobu i fungování ekonomiky, ve kterých mají být rozhodování o produkci podniků stále méně závislá na rozhodování manažerů a čím dál více vycházet ze vzájemné komunikace strojů a zařízení. Například o produkci jogurtu nebude rozhodovat ředitel mlékárny, ale přímo ani zákazník. Rozhodující bude komunikace inteligentní lednice, která vyhodnotí, že jogurty docházejí, s potravinářským e-shopem, který pobídku zprostředkuje dále k výrobci. Takto pojatá ekonomika bude mít naprosto odlišné požadavky na zaměstnance a jejich vzdělání. Kvůli plošné robotizaci dramaticky ubydou příležitosti pro manuální pracovníky, naopak vzhledem k totální digitalizaci bude potřeba výrazně více odborníků na IT oblast. Zvládne české školství požadavky na absolventy, které se budou dramaticky lišit od těch současných? „Zatím je u nás povědomí o Průmyslu 4.0 a jeho dopadu do oblasti zaměstnanosti a vzdělávání velmi nízké, a tudíž cílená příprava na jeho nástup ve vzdělávání neprobíhá. Ale obecný trend směřování ke společnosti znalostí umocňovaný rozvojem technologií sledujeme už delší dobu,“ konstatuje Miroslava Kopicová, ředitelka Národního vzdělávacího fondu.

Více informací zde.

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.