První výzvy k podávání projektů v rámci nadnárodního programu CENTRAL EUROPE

17.03.2015 08:12

Pro projekty v první výzvě je alokováno celkem 80 milionů EUR, přičemž je požadováno kofinancování ve výši 15% z celkového rozpočtu projektu. Žádosti je možné podávat do 13. 4. 2015.

Na podporu vzdělávání je zaměřena prioritní osa 1, zejména specifický cíl 1.2 zaměřený na zlepšování dovedností a podnikatelských kompetencí, které mohou přispět k ekonomickému a sociálnímu inovativnímu rozvoji středoevropských regionů.

Výběr projektů probíhá ve dvou fázích. V prvním kole mohou žadatelé dobrovolně využít možnost konzultovat projektovou žádost maximálně 30 minut se Společným sekretariátem ve Vídni, a to buď osobně nebo komunikací přes Skype. Pro projekty postupující do druhého kola bude konzultace povinná. 

Zdroj

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.