Regionální rozvojový fond

16.05.2013 11:44

Regionální rozvojový fond (RRF) poskytl prostřednictvím Čes-komoravské záruční a rozvojové banky obcím tři nové úvěry na rekonstrukce obecní infrastruktury v celkové výši 14,5 mil. Kč.

Úvěry byly schváleny v březnu. Šestimilionový úvěr obdrží va-lašská obec Poteč na odkanalizování splaškových vod. Celko-vé třicetimilionové náklady budou z větší části pokryty státní a krajskou dotací,  úvěr je poskytnut na zajištění spoluúčasti obce. Pětimilionový úvěr byl poskytnut podkrkonošské obci Vítkovice na výstavbu obecní čistírny odpadních vod. Poslední úvěr ve výši 3,5 mil. Kč byl poskytnut obci Vojkovice jižně od Brna na rekonstrukci budovy ZŠ. V rámci akce budou vyměně-ny stávající plynové kotle za tepelné čerpadlo, provedeno za-teplení fasády a střechy a rekonstruovány vnitřní prostory ško-ly.

Poskytnuté úvěry potvrzují trend, kdy obce nejčastěji žádají o finance na výstavbu kanalizace a čistíren odpadních vod, na druhém místě se jedná o výstavbu dopravní infrastruktury a na třetím místě o investiční projekty v oblasti školství a sportu.

Bližší informace k fondu jsou dostupné na www.crr.cz/cs/ regiony/region-rozvojovy-fond nebo www.cmzrb.cz/produkty-a-sluzby/uver-z-regionalniho-rozvojoveho-fondu.

 

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.