ROP Severovýchod úspěšně proplatil všechny evropské peníze

12.07.2016 10:42

Všechny prostředky poslané Evropskou komisí na podporu Regionálního operačního programu Severovýchod (zahrnující Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj) byly úspěšně vyčerpány. Mezi schválené projekty se tak podařilo rozdělit 100 procent přidělených evropských prostředků, což představuje více než 17,4 miliardy korun. Tato suma představuje podíl evropských prostředků, avšak na účty příjemců směřovala vyšší částka. Zpočátku byla dotace tvořena nejen podílem evropských peněz, ale také příspěvkem ze státního rozpočtu, který představoval 7,5 %. V ROP Severovýchod tak byly schváleny projekty za více než 18,6 miliardy korun.

Vzhledem k mnoha okolnostem, které do procesu proplácení financí vstupovaly, musela být velmi obezřetně volena strategie, aby se podařilo vyčleněné prostředky dočerpat. Mezi tyto faktory patřily především úspory na projektech po uskutečněných výběrových řízeních, případné krácení dotace při zjištěných pochybeních anebo změna kurzu EUR po intervenci ze strany ČNB. Díky dobře zvolené strategii mohlo být z ROP Severovýchod podpořeno více než 750 projektů, které pomohly modernizaci dopravní infrastruktury, rozvoji měst a obcí v mnoha oblastech, ať jde o školství, zdravotnictví či sociální sféru, podpoře cestovního ruchu anebo inovaci praktické výuky na středních školách spolu s podporou revitalizace brownfieldů.

Více informací zde.

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.