ROP SEVEROZÁPAD UVAŽUJE O VYHLÁŠENÍ VÝZEV V OBLASTECH PODPORY 1.2, 1.3, 2.2, 3.1 A 3.2 PRO PROJEKTY PŮVODNĚ FINANCOVANÉ Z NÁRODNÍCH ZDROJŮ

13.04.2015 07:33

Na základě doporučení Ministerstva pro místní rozvoj uvažuje Řídicí orgán ROP Severozápad o možnosti vyhlásit specifické výzvy v souvislosti s ukončováním programového období 2007-2013 pro tzv. „dokončené projekty“ s cílem maximálního využití volných finančních prostředků.

Jedná se o projekty, které již byly realizovány (popř. budou ukončeny nejpozději do 30. června 2015), byly financované z národních zdrojů a splňují podmínky ROP Severozápad.

Současně je však nutné, aby projekty, které by bylo možné předložit v těchto výzvách, splňovaly následující specifické podmínky:

  • projekt je bez veřejné podpory;
  • minimální celkové způsobilé výdaje projektu činí 5 mil. Kč;
  • dodavatel/é projektu byl/i vybrán/i prostřednictvím zadávacího/výběrového řízení;
  • projekt bude udržitelný 5 let od finančního ukončení projektu.

 

Plánovaný termín v případě vyhlášení těchto výzev v oblasti podpory 1.2 „Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst“, 1.3 „Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů“, 2.2 „Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury obcí“, 3.1 „Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu“ a 3.2 „Rozvoj dopravní obslužnosti regionu“ je nejdříve červen 2015.

 

Pokud jste realizovali nebo realizujete projekt splňující výše uvedené podmínky a měli byste zájem o jeho zpětné profinancování z ROP Severozápad, žádáme vás o vyplnění a zaslání přiloženého projektového záměru nejpozději do 22. dubna 2015 na email barbora.kloubkova@nuts2severozapad.cz.

 

V případě potřeby konzultovat své projektové záměry se, prosím, obracejte na pracovníky z oddělení administrace projektů:

Projektový formulář k dispozici   ZDE  .

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.