ROP SZ - výzva č. 57 (oblast 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu - IPRM III. - tematické)

18.08.2014 12:21

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlašuje 18. srpna 2014:


Výzvu č. 57 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013.

Je zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst

Oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu - IPRM III. (tematické)

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 18. srpna 2014

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 24. listopadu 2014, 12:00 hodin

Oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu - IPRM III. (tematické) Most

Oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu - IPRM III. (tematické) Ústí nad Labem


Více na https://www.nuts2severozapad.cz/pro-zadatele/vyzvy-a-dokumentace/aktualni-vyzvy-2/vyzva-c-57


Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.