ROP SZ - výzva č. 58 (oblast 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst)

18.08.2014 12:23

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlašuje 18. srpna 2014:Výzvu č. 58 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013.

Je zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst

Oblast podpory: 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 18. srpna 2014

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 18. září 2014, 12:00 hodin

Hlavní cíl prioritní osy: Zvýšení kvality fyzického prostředí urbanizovaných částí regionu.

Specifický cíl prioritní osy: Revitalizace a regenerace městských částí a nevyužitých objektů vedoucí ke zvýšení jejich atraktivity a opětovnému využití.

Globální cíl oblasti podpory: Podpora ekonomického a společenského rozvoje středních a malých měst.

https://www.nuts2severozapad.cz/wp-content/uploads/2014/08/Vyzva_58_OP12.pdf

Více na https://www.nuts2severozapad.cz/pro-zadatele/vyzvy-a-dokumentace/aktualni-vyzvy-2/vyzva-c-58


Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.