ROP SZ - výzva č. 60 (oblast 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu)

18.08.2014 12:31

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlašuje 18. srpna 2014:


Výzvu č. 60 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013.

Je zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 3 Dostupnost a dopravní obslužnost

Oblast podpory: 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 18. srpna 2014

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 17. října 2014, 12:00 hodin

 

Text výzvy: https://www.nuts2severozapad.cz/wp-content/uploads/2014/08/Vyzva_60_OP31.pdf


Více na https://www.nuts2severozapad.cz/pro-zadatele/vyzvy-a-dokumentace/aktualni-vyzvy-2/vyzva-c-60

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.