ROP SZ - výzva č. 64 (oblast 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu)

02.09.2014 12:56

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlašuje 25. srpna 2014:

Výzvu č. 64 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II
Severozápad pro období 2007 - 2013.

Je zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu

Oblast podpory: 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 25. srpna 2014

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 25. září 2014, 12:00 hodin

Text výzvy: https://www.nuts2severozapad.cz/wp-content/uploads/2014/08/Vyzva_64_OP41.pdf

Více na https://www.nuts2severozapad.cz/pro-zadatele/vyzvy-a-dokumentace/aktualni-vyzvy-2/vyzva-c-64


Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.