Schváleny první projekty. Do česko-bavorského pohraničí míří miliony eur

28.06.2016 09:11

V Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 byly schváleny první projekty. Na zasedání Monitorovacího výboru, které proběhlo ve dnech 21. – 22. 6. 2016 v bavorském Bischofsgrünu, jich bylo s finanční podporou z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 24 mil. eur schváleno celkem 35.

„Schváleny jsou první projekty realizované partnery na obou stranách, které prohloubí vzájemné vztahy našich států. Desítky projektů, které vzniknou na česko-bavorském pohraničí, založené na společném úsilí, mají za cíl zbourat pomyslnou hranici mezi námi a Bavorskem,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. 
 
Největší objem finančních prostředků byl naplánován v prioritní ose 1 „Výzkum, technologický rozvoj a inovace“. Avšak největší zájem z hlediska počtu předložených projektů byl o prioritní osu 2 „Ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů“. V ní bude realizován například projekt Plzeňského kraje, Jihočeské centrály cestovního ruchu a Tourismusverband Ostbayern „Zlatá stezka – síť turistických cest na Zelené střeše Evropy“. Jeho cílem bude vytvoření paralelní pěší Zlaté stezky vedoucí územím Plzeňského a Jihočeského kraje zrcadlově k již fungující Zlaté stezce v Bavorsku. Ta je přitom nejdelší a nejatraktivnější německou certifikovanou pěší trasou.
 
Vysokou kvalitu při přípravě prokázaly projekty schválené v prioritní ose 3 „Investice do dovedností a vzdělávání“. Mezi nimi i například projekt „Interdisciplinární bavorská studia (Plzeň – Řezno)“ spočívající v realizaci magisterského studijního oboru specializovaného na spolkovou zemi Svobodný stát Bavorsko na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni ve spolupráci s Universität Regensburg. V prioritní ose 4 „Udržitelné sítě a institucionální spolupráce“ bude kupříkladu projektem „Horní Falc a Plzeňský kraj – společně ve středu Evropy“ podpořena hospodářská, demografická a komunální spolupráce těchto dvou územních celků. 
 
Ze 75 předložených projektů bylo schváleno Monitorovacím výborem s finanční podporou z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 24 mil. eur celkem 35 projektů. Dalších 21 projektů bylo pozastaveno a partnerům z obou stran česko-bavorské hranice vráceno s konkrétními návrhy na přepracování. Nejvíce připomínek bylo k dodržování zásad účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti vynakládaných finančních prostředků. Tito a případní noví zájemci mohou své záměry předkládat do 26. 8. 2016. Další zasedání Monitorovacího výboru se uskuteční ve dnech 13. – 14. 12. 2016 v Plzeňském kraji.

Zdroj: MMR

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.