Seminář - Management rizik v kontextu ISO 9001

13.09.2016 09:08

Společnost Enviteam s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na seminář "Management rizik v kontextu ISO 9001", který se uskuteční dne 27. září 2016 od 9:00 hodin v sídle OHKCV.

Školení reaguje na nově revidované normy ISO 9001 a ISO 14001 a je určen vedoucím pracovníkům, manažerům a auditorům, jejichž úloha spočívá mimo jiné i v řízení rizik. Obsah semináře pojednává o nástrojích řízení rizik, které lze použít v systémech managementu organizace.

Cílem semináře bude získání informací k identifikaci a řízení rizik dle kontextu ISO 9001.

  • Datum konání: 27. 9. 2016
  • Čas konání: od 9:00 - 14:00 hodin
  • Lektor: Ing. Marie Šebestová
  • Program semináře: viz pozvánka

Elektronickou přihlášku na školení a informace k platbě naleznete na www.enviteam.cz/skoleni. Kapacita semináře je omezena, závazné přihlášky zasílejte prosím do 22. 9. 2016.

po Po rozkliknutí plakátu se zobrazí v původní velikosti.

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.