SFDI - vyhlášeno 2. kolo pro podávání žádostí o příspěvek na "CYKLOSTEZKY 2016"

04.05.2016 07:39

Výbor SFDI dne 28. 4. 2016 schválil vyhlášení druhého kola pro podávání žádostí o poskytnutí příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek (§ 2, odst. 1, písm. h) zákona č. 104/2000 Sb.)

Finanční příspěvek lze poskytnout výhradně na:

  • výstavbu cyklistické stezky
  • údržbu cyklistické stezky

Výše a příjemci dotace:

  • výše dotace = max. do výše 85 %
  • příjemci dotace = obec jako vlastník cyklistické stezky nebo příspěvková organizace zřízená obcí, popř. svazek obcí

Termín pro předkládání žádostí je do 29. 7. 2016.

[PDF] Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2016 – 2. kolo
[XLS] Průvodní list k žádosti

Více informací zde.

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.