SFŽP sděluje statistiku přijatých žádostí v Národním programu Životní prostředí

17.05.2016 15:22

Státní fond životního prostředí (SFŽP) ČR ukončil příjem projektových námětů v první letošní výzvě Národního programu Životní prostředí. Ta byla zaměřena na projekty vedoucí k odstranění zápachu z průmyslových podniků. K 30. dubnu 2016 skončil i příjem žádostí o podporu na vodohospodářská opatření v desáté výzvě téhož programu. Celkem si žadatelé řekli o dotaci přes 115 milionů korun. Pro první výzvu bylo k dispozici 50 milionů korun z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR. Výzva byla kolová. V jejím prvním kole žadatelé podali celkem 30 projektových námětů s požadavkem dotace přesahující 93 milionů korun, což je téměř dvojnásobek stanovené alokace.

Šanci získat dotaci mají projekty na pořízení technologií a dílčích změn technologických postupů vedoucích ke snížení emisí pachových látek a dále projekty na pořízení moderních technologií umožňujících redukci emisí vybraných těžkých kovů, jakými jsou olovo, arsen, kadmium, nikl a rtuť. Na základě posouzení projektových námětů, při kterém bude zohledněna zejména závažnost současného stavu a účinnost navrhovaných opatření, budou vybraní žadatelé SFŽP vyzváni k předložení žádosti o podporu. Příjem žádostí do druhého kola bude zahájen 1. června 2016.

V loňské desáté výzvě Národního programu Životní prostředí, zaměřené na vytváření a obnovu vodních prvků v krajině s ekostabilizační a retenční funkcí, Státní fond životního prostředí ČR přijal celkem jedenáct projektů s celkovou žádostí o podporu ve výši více než 21 milionů korun. Cílem výzvy bylo předcházení povodňovým škodám prostřednictvím environmentálně citlivých opatření včetně možnosti budování bezpečnostních přelivů u malých vodních nádrží v souladu se zájmy ochrany přírody. Žádat o dotaci mohly fyzické osoby nepodnikající, neboť výzva byla koncipována jako výzva komplementární k souběžné podpoře obdobných opatření z Operačního programu Životní prostředí, v němž nelze poskytnout dotaci fyzickým osobám nepodnikajícím. Vyhodnocené projekty doporučené k podpoře budou předloženy na červnové zasedání Rady SFŽP.

Zdroj

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.