Státní fond dopravní infrastruktury - zvyšování bezpečnosti

26.11.2014 09:19

Zvyšování bezpečnosti

Pravidla pro poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení
bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu
a orientace pro rok 2015.

Uzávěrka: 6. 1. 2015

Více na https://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/zvysovani-bezpecnosti/


Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.