Státní fond životního prostředí otevřel pro nedočerpání programu další mimořádnou výzvu s finanční alokací téměř 2 miliard Kč

23.02.2015 09:59

Státní fond životního prostředí otevřel pro nedočerpání programu další mimořádnou výzvu s finanční alokací téměř 2 miliard Kč. 

PŘEHLED DOTAČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ V RÁMCI 64. VÝZVY

1) SVOZOVÁ TECHNIKA
- dotace až 90 %
- projekty zaměřené na svoz komunálního nebo biologicky rozložitelného odpadu
- příklady: nákladní auto nebo traktorový nosič kontejnerů + sada kontejnerů + štěpkovač

2) NAKLÁDÁNÍ S ODPADY (vybavení)
- dotace až 90 %
- vzhledem k nové povinnosti obcí třidit bio-odpad a kovy je na toto opatření vyčleněna vysoká finanční alokace

- příklady: kontejnery, popelnice, domácí kompostéry, mobilní kompostárny, vybavení kompostáren, vybavení sběrných dvorů

3) ZDROJE TEPLA (využívající OZE), ZATEPLOVÁNÍ BUDOV A VYUŽITÍ ODPADNÍHO TEPLA
- dotace až 90 %
- příklady: pořízení kotle na biomasu, zateplení obálky budovy a střechy, výměna oken a dveří

4) ZAKLÁDÁNÍ A REVITALIZACE ZELENĚ (v otevřené krajině)
- dotace 90 - 100 %
- příklady: prvky ÚSES, remízy, aleje, solitérní stromy, větrolamy, břehové porosty, památné stromy, atd

5) VODA
- dotace až 100 %
- příklady: výstavba i obnova ryníků, vodních nádrží, mokřadů, tůní, poldrů atd. 

6) PREVENCE SESUVŮ A SKALNÍCH ŘÍCENÍ, HODNOCENÍ NEOBNOVITELNÝCH PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ, ZDROJE PODZEMNÍCH VOD
- dotace až 90 %
- příklady: stabilizace nebo sanace sesuvů a skalních masivů, vyhledání a realizace nových zdrojů pro zásobování obyvatelstva

Žádosti je možné podávat do  19. března.

Více informací na adrease: https://www.sfzp.cz/

 

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.