Státní podpora sportu pro rok 2015

25.07.2014 11:19

Obdobně jako v minulých letech porada vedení MŠMT projednala návrh na veřejné vyhlášení programů v souvislosti s dotační politikou státního rozpočtu. Vyhlášením programů se předkládají podmínky pro žadatele o státní dotaci v oblasti sportu z řad nestátních neziskových organizací, podávané prostřednictvím organizace s celostátní působností, nikoliv přímo TJ/SK. Nutno upozornit, že podání žádosti je prvním krokem v celém procesu dotační politiky a nezakládá právní nárok na obdržení dotace. Rozhodujícím aspektem pro realizaci obdržených žádostí na MŠMT je finanční objem, který bude stanoven pro oblast sportu  až v souvislosti se schválením zákona o státním rozpočtu pro rok 2015 (předpokládaný termín listopad/prosinec 2014).

Termín pro předkládání žádostí na rok 2015 pro program I až VII: do 30. září 2014.

Materiál: Státní podpora sportu pro rok 2015 https://www.msmt.cz/file/33927/

  Více na https://www.msmt.cz/sport/statni-podpora-sportu-pro-rok-2015


Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.