Státní zemědělský intervenční fond na veletrhu Zemědělec

16.03.2016 08:01

Státní zemědělský intervenční fond na veletrhu Zemědělec

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) se zúčastní 44. ročníku výstavy Zemědělec, která se koná ve dnech 16. až 20. března 2016 na
výstavišti v Lysé nad Labem. Stánek SZIF nabídne nejen informace o dotačních titulech, ale také ochutnávku výrobků oceněných značkou Klasa nebo Regionální
potravina.
Jarní část výstavy je zaměřena hlavně na zeleň, mechanizaci, pěstitelství, květiny, ekologii a zpracování výpěstků. Její součástí bude také výstava Jaro s koňmi a soutěž v aranžování květin Polabský motýl.
Po celou dobu konání výstavy bude k dispozici informační pult SZIF, kde mohou zájemci z řad odborné i laické veřejnosti získat informace o činnosti SZIF a dotačních titulech. Návštěvníci zde mohou se zaměstnanci SZIF konzultovat aktuální strukturu podpor v rámci nové podoby Společné zemědělské politiky pro období 2015 – 2020, nebo získat údaje z široké nabídky informačních materiálů a přehledů.
Ve společné expozici návštěvníci získají také informace o značkách kvalitních potravin, seznámí se s výrobky oceněnými značkou Klasa a Regionální potravina a zároveň je budou moci na místě i ochutnat.

Zdroj: https://www.szif.cz

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.