Téměř 700 pro zabezpečenější data měst a obcí

09.12.2014 07:34

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR navýšilo 4. prosince 2014 finanční alokaci výzvy na podporu zavádění ICT v územní veřejné správě v Integrovaném operačním programu. Cílem výzvy je posílit bezpečnost dat, elektronizovat procesy a digitalizovat data za účelem rychlé a efektivní práce úřadů.

Výzva byla navýšena na současných 697 mil. Kč. Podporu proto nyní mohou získat všichni žadatelé, pokud jejich projekt splní hodnotící kritéria.
Projekty jsou zaměřeny na zvýšení bezpečnosti IT infrastruktury obcí, elektronizaci procesů vykonávaných na městských a obecních úřadech a digitalizaci dat tak, aby mohla být efektivně zpracovávána a sdílena. Žadatelé získají prostředky na nové služby poskytované tzv. technologickými centry obci a na vlastní modernizaci technologií těchto center včetně navýšení výpočetního výkonu a datových úložišť.

„Tato výzva je poslední výzvou v dané oblasti. Věříme, že její navýšení přispěje k potřebnému rozvoji eGovernmentu ve veřejné správě a k úspěšnému vyčerpání maxima prostředků z Integrovaného operačního programu do konce roku 2015. Výsledkem by měly být efektivnější obecní a městské úřady, které ke své práci využívají IT technologie,“ uvedla k navýšení ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Více informací zde: https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2014/Temer-700-milionu-pro-zabezpecenejsi-data-mest-a-o

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.