Téměř dvě miliardy korun pro odpadové hospodářství

02.08.2016 11:38

Dotace z Operačního programu Životní prostředí podpoří projekty, které pomohou předcházet vzniku biologicky rozložitelných odpadů prostřednictvím domácích kompostérů. Více než 1,8 miliardy korun je určeno na výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění, úpravu a další nakládání s odpady. Dotace půjdou i na výstavbu, modernizaci, nebo dovybavení bioplynových stanic.

Dokumenty k 40. výzvě

Dokumenty k 41. výzvě

Více informací zde.

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.