Ústecký kraj - Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2017

24.01.2017 10:21

Ústecký kraj vyhlásil dotační program Prevence rizikového chování v ÚK pro rok 2017.

  • podávání žádostí: 15.1.2017 – 15.2.2017
  • oblast podpory: začlenění programů specifické primární prevence do výuky (středně a dlouhodobá práce s kolektivem, skupinou, navazující aktivity, dlouhodobé programy primární prevence – nikoliv jednorázová akce), podpora vzniku a vzdělávání preventivních týmů škol - výjezd preventivního týmu (3-4 pedagogové z jedné školy), 2 noci, max. 250 Kč/den/osoba – ubytování, strava – pouze na akreditovaný program, vzdělávání celých pedagogických sborů v oblasti specifické primární prevence – lektorné (bez výjezdu), adaptační kurzy pro žáky, studenty (výhradně charakteru a náplně specifické primární prevence – hrazeno ubytování, strava a cestovné na max. 2 noci – max. 20 000 Kč na školu + hrazeno lektorné a preventivní aktivity při výjezdu – materiál pro využití volného času na kurzu a volnočasová náplň kurzu je neuznatelným nákladem)
  • min. výše dotace: 10 000 Kč
  • max. výše dotace: 50 000 Kč, dotace je poskytována ve výši 100% a spoluúčast žadatele není požadována
  • oprávnění žadatelé: školy a školská zařízení v ÚK bez ohledu na zřizovatele

 

Zdroj a více informací zde.

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.