Ústecký kraj ukončil projekt pro rozvoj služeb eGovernmentu

06.08.2014 08:49

Po více než čtyřech letech se završil dne 31.7.2014 projekt, jehož hlavním cílem bylo vytvořit Technologické centrum Ústeckého kraje k posílení krajské infrastruktury pro bezpečné zpracování, uchování a přenášení dat.

Díky projektu dochází k zefektivnění a zkvalitnění interních i externích procesů, zvýší se transparentnost výkonu veřejné správy a zmodernizuje se její chod. Projekt se skládá ze dvou větších celků: z digitální mapy veřejné správy a samotného Technologického centra Ústeckého kraje. V rámci digitální mapy byl spuštěn Geoportál ÚAP (geoportal.kr-ustecky.cz/gs), který obsahuje mapové projekty pro různá témata, například povodňové plány, krizové řízení, dopravu, životní prostředí a cestovní ruch, a zejména nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů. Již v rámci realizace Geoportálu navázal Ústecký kraj spolupráci s Plzeňským krajem, se kterým se podílel na tvorbě vzhledu a funkčnosti webových stránek. Na testování Geoportálu se podílely i obce s rozšířenou působností.

Celý článek naleznete na tomto odkazu https://www.kr-ustecky.cz/ustecky-kraj-ukoncil-projekt-pro-rozvoj-sluzeb-egovernmentu/d-1684581/p1=204698

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.