Ústecký kraj vyhlašuje 5. kolovou výzvu

10.04.2014 12:08

Zprostředkující subjekt Ústecký kraj vyhlašuje 5. kolovou výzvu k předkládání grantových projektů z OP VK prioritní osy 3, oblast podpory 3.2

Výzva je primárně zaměřena na tvorbu/inovaci vzdělávacích nástrojů pro účastníky dalšího vzdělávání v
technických oborech - stavebnictví, strojírenství, elektrotechniky, energetiky a chemického průmyslu a na motivaci účastníků dalšího vzdělávání k účasti na dalším vzdělávání.

Datum ukončení výzvy: 12. 5. 2014

https://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1681431&n=vyhlaseni%2D5%2Dkolove%2Dvyzvy%2Dk%2Dpredkladani%2Dgrantovych%2Dprojektu%2Dz%2Dop%2Dvk%2Dprioritni%2Dosy%2D3%2Doblast%2Dpodpory%2D3%2D2&p1=176458


Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.