Ústecký kraj vyhlašuje dotační program - „Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2015“

08.01.2015 09:09
Cílem programu je záchrana a obnova hmotného kulturního dědictví, které je prohlášeno za kulturní památky dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
Prioritně:
1) záchrana a obnova kulturních památek v Ústeckém kraji, uvedených v seznamu Nejohroženějších nemovitých památek – zdroj monumnet.npu.cz 
2) záchrana a obnova nemovitých národních kulturních památek v Ústeckém kraji
3) záchrana a obnova movitých i nemovitých kulturních památek v Ústeckém kraji bezprostředně souvisejících s nominací na zápis na Seznam světového kulturní a přírodního dědictví UNESCO 
4) záchrana bezprostředně ohrožených hodnotných architektonických a historických kulturních památek, záchrana a obnova movitých i nemovitých kulturních památek v Ústeckém kraji
5) zachování kulturně – historického charakteru a výpovědní hodnoty nemovitých a movitých kulturních památek.
 
Žadatelé, požadující dotaci vyšší než 70% z celkových uznatelných nákladů, jsou povinni žádost před finálním odevzdáním konzultovat na oddělení památkové péče.
 
 
Uzávěrka k podání přihlášek projektů pro letošní rok je stanovena na PONDĚLÍ 2. ÚNORA 2015
 
Více informací zde a na internetových stránkách Ústeckého kraje: https://www.kr-ustecky.cz/
 
Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.