Ústecký kraj vyhlašuje příjem žádostí o dotace z programu - Volný čas 2015

12.01.2015 11:15

Ústecký kraj na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje vyhlašuje dotační program "Volný čas 2015".

Sledovaný záměr

·        pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež

·        rozvoj zájmové činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží

·        začlenění sociálně slabých dětí do volnočasových aktivit

·        zapojení neorganizovaných dětí do pravidelných volnočasových aktivit

·        reprezentace kraje v oblasti volného času dětí a mládeže 

Příjemcem účelových finančních prostředků může byt jakýkoliv subjekt (fyzická i právnická osoba). 

Minimální výše dotace 30.000,- Kč. Dotace bude poskytnuta na úhradu neinvestiční nákladů spojených s realizací projektu podle předložené žádosti. 

Žádosti je možné podávat do 10. února 2015.

Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování rozvoje dlouhodobých volnočasových aktivit v regionu vedoucích k:

 

  • vytváření nabídky volnočasových a dalších aktivit pro organizované i neorganizované děti a mládež,
  • široké a účinné propagaci účelného trávení volného času
  • spolupráci jednotlivých organizací působících v oblasti dětí a mládeže
  • nákup materiálu určeného k okamžité spotřebě a přímo souvisejícího s realizací volnočasové aktivity
  • aktivnímu zapojení široké veřejnosti do volnočasových aktivit dětí a mládeže
Více informací zde a na těchto internetových stránkách: https://www.kr-ustecky.cz/volny-cas-2015/ds-99728/archiv=0&p1=204451
 

 

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.